ÚVODNÍ STRANA

Úvodní článek

Motto: Co nezakazuje zákon, zakazuje morálka. (Seneca)

Název našeho občanského sdružení vychází z latinského slova PERICULUM, což v překladu znamená nebezpečí. A nebezpečí je slovo, které se prolíná celou naší činností. Snažíme se totiž na nebezpečí upozorňovat.

Naším cílem je zejména přispívání obecně prospěšnou činností k prevenci protiprávního jednání a k prevenci rizikového chování občanů a institucí a k minimalizaci rizikových faktorů a jevů. Je lhostejno, kde se rizikové chování odehrává. Máme co říct a snažíme se také říkat jak předcházet rizikovému chování v silničním provozu, ve škole, na hřišti, v mezilidských vztazích nebo třeba v profesním životě. Všude jsou skrytá rizika, která si velmi často neuvědomujeme.

Stejně tak se snažíme upozorňovat na rizikové faktory, jevy a nové fenomény. Nově objevivší se rizikové faktory si dost dobře uvědomovat mnozí z nás nemohou, nemají s nimi zkušenost. Toto se týká zejména dynamicky se rozvíjející oblasti informační kriminality.

Naší snahou není nezáživné mentorování a nudné argumentování statistickými veličinami. Snažíme se o maximální interakci a o to, aby naše preventivní varování byla srozumitelná těm, kterým jsou určena. Proto velmi často ke své práci užíváme různé simulátory, trenažéry a další didaktické pomůcky.

 

Dekada - Time for action01.05.2012 - Gebauer Martin ; Přečteno: 133369 x


© 2012 PERICULUM, Všechna práva vyhrazena. Photo by Fotolia, Powered by PubliX