REALIZOVANÉ AKTIVITY

Přednáška "Ovlivňování chování účastníků silničního provozu v intravilánu obcí a měst"

Ve čtvrtek 5. dubna 2012 se naši členové aktivně zapojili do VII. Konference o bezpečnosti v obcích a městech. Záštitu nad konferencí převzal plk. ing. Leoš Tržil, ředitel Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR. Konferenci zorganizovala spolecnost Regionservis s.r.o.

Program konference byl rozdělen do dvou bloků. Dopolední část se věnovala tématu bezpečnosti silničního provozu, odpolední část byla věnována prevenci krimonality a požarní prevenci. Kompletní program konference naleznete zde.
K tématu bezpečnosti silničního provozu v obcích a městech máme rozhodně co říct, proto jsme se aktivně do průběhu konference zapojili. Prezentaci k našemu vystoupení naleznete zde.

Gjuricova

Mgr. Jitka Gluričová, ředitelka Odboru prevence kriminality Ministerstva vnita při svém vystoupení na konferenci.

 01.05.2012 - Gebauer Martin ; Přečteno: 5585 x


© 2012 PERICULUM, Všechna práva vyhrazena. Photo by Fotolia, Powered by PubliX