KLÍČOVÁ TÉMATA > Prevence kriminality

Prevence kriminality

 

 • kapesní krádeže,
 • domácí násilí,
 • šikana,
 • podvody na seniorech,
 • informační kriminality,
 • návykové látky.

 

 • bezpečnostní minimum kapesních krádeží,
 • co je a co není domácí násilí, jak na něj reagovat, kam se obrátit o pomoc,
 • jak reagovat v případě šikany, kam se obrátit o pomoc,
 • informační kriminality – kdy se ze mne může stát přestupce zákona, co je a co není trestné,
 • drogy.
01.05.2012 - Gebauer Martin ; Přečteno: 7236 x


© 2012 PERICULUM, Všechna práva vyhrazena. Photo by Fotolia, Powered by PubliX