NAŠE AKTIVITY > Policie pro každého

Policie pro každého

Projekt Policie pro každého je celostátní preventivní projekt, který si klade za cíl zvýšení právního vědomí a zvyšování osobní bezpečnosti dětí a mládeže. Projekt učí identifikovat první projevy rizikového chování vůči osobě oběti i způsob řešení situace, kdy již k trestné činnosti dojde. Zároveň odhaluje a poukazuje na závažné důsledky jednání potencionálního pachatele, které si on sám před spácháním protiprávního jednání možná ani neuvědomuje. Děti a mládež jsou tou nejcennější součástí každé společnosti. Jsou její budoucností. Pro svůj nízký věk, minimální životní zkušenosti a nedokončený psychosociální vývoj se stávají oběťmi, ale také pachateli protiprávního jednání. Z pohledu dopadu není až tak podstatné, zda je dítě pachatel, svědek nebo oběť. Protiprávní jednání vždy ovlivní rodinu, příbuzné, známé a vlastně celou společnost.

Policie České republiky, resp. Policejní prezidium ČR vypsalo v roce 2011 výběrové řízení, prostřednictvím kterého hledalo realizátora tohoto celostátního projektu prevence kriminality.
Ve výběrovém řízení zvítězila společnost EuroNet.CZ, spol. s r.o., která si  přizvala naše občanské sdružení jako subdodavatele některých částí.

Projekt zahrnuje témata:

  • děti a kriminalita,
  • návykové látky,
  • extremismus,
  • informační kriminalita.

Každě z těchto témat se dál větví vždy na 4 podtémata. Ke všem těmto 16 částem jsou vytvořeny učební texty, pracovní listy a metodika práce. Ke každé ze 16 částí je také natočen video spot, který je zakomponován do výuky.

PPK_Vizual_A6.jpg



02.05.2012 - Gebauer Martin ; Přečteno: 6576 x


© 2012 PERICULUM, Všechna práva vyhrazena. Photo by Fotolia, Powered by PubliX