NAŠE AKTIVITY > Dekáda akcí pro bezpečnost silničního provozu

Jeden rok „Dekády akcí pro bezpečnost silničního provozu“

Dnes je to přesně jeden rok, co byla vyhlášena celosvětová akce „Decade of Action for Road Safety 2011-2020“. Cílem je stabilizovat a posléze i snížit počet usmrcených a zraněných osob v silničním provozu. Akci vyhlásila Organizace spojených národů (OSN). Dle jejích odhadů je v globálním měřítku vážným zraněním v důsledku dopravní nehody postiženo každoročně až 50 miliónů lidí.

I z tohoto důvodu se Valné shromáždění OSN rozhodlo vyhlásit roky 2011 – 2020 jako dekádu silniční bezpečnosti. Projekt „Dekáda akcí pro bezpečnost silničního provozu“ si klade za cíl nejen zlepšení bezpečnosti silniční infrastruktury či rozvoj bezpečnosti silničních vozidel, ale i zvyšování povědomí správného chování účastníků silničního provozu.

Bližší informace o tomto celosvětovém projektu naleznete na stránkách WHO nebo na stránkách Nadace FIA.

Dne 1. května 2012 se do akce „Dekáda akcí pro bezpečnost silničního provozu“ připojilo i PERICULUM. Naším příspěvek jsou a i nadále budou prezentační a informační akce s tématikou bezpečnosti silničního provozu. Při těchto akcích využíváme interaktivní pomůcky a nástroje – řidičské trenažéry, brýle imitujících stav po požití alkoholu a návykových látek a v neposlední řadě také simulátor nárazu.

Jako malý dárek u příležitosti 1. narozenin „Dekády akcí pro bezpečnost silničního provozu“, jsme připravili českou jazykovou mutaci loga akce. Logo v tiskové kvalitě zašleme každému na vyžádání. Piště si o něj na info@periculum.cz.

Dekada CJ11.05.2012 - Gebauer Martin ; Přečteno: 13715 x


© 2012 PERICULUM, Všechna práva vyhrazena. Photo by Fotolia, Powered by PubliX